PIKTOR AJÁNDÉKUTALVÁNY KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYZAT

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az ajándékutalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.
A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik, és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.
Az ajándékutalvány a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat.

II. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA

Az ajándékutalványt a Piktor Kft. bocsátja ki (továbbiakban Kibocsátó) az általa meghatározott mennyiségben.
Az ajándékutalvány kibocsátási értéke: 3000 Ft, azaz háromezer forint, 5000 Ft, azaz ötezer forint és 10000 Ft, azaz tízezer forint, 20000 Ft, azaz húszezer forint amely értékekben a vásárló a meghatározott üzletekben az ajándékutalvány felhasználásával árut vásárolhat.

Az ajándékutalvány elfogadására jogosult helyek:

 • Piktor Festékbolt (9023 Győr, Mészáros L. u. 1.)
 • Piktor Áruház (8360 Keszthely, Rezi út 5-7.)
 • Fészek Kert Kertészeti Szakáruház (9023 Győr, Mészáros L. u. 1.) továbbiakban Üzletek.
 • Piktor Webshop (piktor.hu) továbbiakban Webshop.

1. Az ajándékutalvány nyomdai vagy elektronikus úton előállított okirat.
2.

a.) A nyomtatott ajándékutalvány az alábbiakat tartalmazza:

 • az ajándékutalványra vonatkozó utalás
 • az utalvány kibocsátási értéke
 • az utalvány egyedi kódja
 • az elfogadó üzlet neve, pecsétje, üzletvezető aláírása
 • a kiállítás dátuma
 • a felhasználási időszak (érvényesség)
 • a szabályzat megtalálhatósága

b.) Az elektronikus ajándékutalvány az alábbiakat tartalmazza:

 • az ajándékutalványra vonatkozó utalás
 • az utalvány kibocsátási értéke
 • az utalvány egyedi kódja
 • a kiállítás dátuma
 • a felhasználási időszak (érvényesség)
 • a szabályzat megtalálhatósága

3. Az ajándékutalvány felhasználása határidőhöz kötött. Felhasználási időszak (érvényesség): az az időszak, amíg az ajándékutalvány tulajdonosa az ajándékutalványt felhasználhatja.
4. A nyomtatott ajándékutalvány mintapéldányait a jelen szabályzat melléklete tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül ajándékutalványnak.
5. A nyomtatott ajándékutalvány csak sérülésmentes utalvány lehet.
6. A sérült, vagy hiányos ajándékutalvány ajándékutalványként nem használható fel.
7. A Kibocsátó a birtokában lévő ajándékutalványt bármikor megsemmisítheti.
8. Az ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
9. Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.

III. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY MEGVÁSÁRLÁSA

1. Az ajándékutalvány nyomtatott formában a Kibocsátó Üzleteiben vásárolható meg.
Elektronikus formában a Piktor Webshopban (piktor.hu).
2. Az ajándékutalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.
3. Az ajándékutalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (továbbiakban vásárló) megvásárolhatja.
4. Az ajándékutalvány adómentesen kerül kibocsátásra, a Kibocsátó az ÁFA-t az utalvány beváltásakor fizeti meg.
5. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vásárló az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
6. Az ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.
7. Az elektronikus formában megvásárolt ajándékutalvány összege kizárólag on-line fizetéssel egyenlíthető ki.

IV. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA

1. Az ajándékutalvány elfogadására az Üzletek és a Webshop jogosult.
2. Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható, aki az ajándékutalvány megvásárlására jogosult lenne. Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az ajándékutalvány a birtokában van. Sem a Kibocsátó, sem az Üzletek nem jogosultak vizsgálni az ajándékutalvány tulajdonjogát.
3. Az ajándékutalvány tulajdonosa jogosult a felhasználási időszakon belül az Üzletekben és a Webshopban az ajándékutalvány kibocsátási értékén árut vásárolni.
4. A nyomtatott ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az ajándékutalványt a vásárló az áru ellenértékeként az Üzleteknek átadja.
5. Az elektronikus ajándékutalvány felhasználása a Webshop felületén az utalványon lévő kód rögzítésével történik.
Üzletekben történő beváltása az utalványon lévő kód elektronikus hordozón történő bemutatásával vagy az utalvány kinyomtatásával történik.
6. Az áruvásárlás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás esetén.
7. Az utalvány csak olyan esetekben váltható be, amikor a vásárlási érték magasabb, mint az utalvány végösszege. Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség értéke nem téríthető vissza a vásárlónak.
8. A Webshopban vásárlásonként csak egy ajándékutalvány használható fel.
9. Az elektronikus és a nyomdai ajándékutalvánnyal további ajándékutalvány nem vásárolható.
10. Sérült vagy hiányos ajándékutalvány felhasználására a Kibocsátó csak akkor köteles, ha a sérülés vagy a hiány nem akadályozza meg az ajándékutalvány felismerését és azonosítását.
11. A visszaváltott ajándékutalványt a Kibocsátó megsemmisítheti, vagy ismét értékesítheti.

V. A SZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE

1. Az Üzletek a jelen szabályzatot, ill. annak módosítását a saját honlapjain (www.piktorfestekbolt.hu) (www.feszekkert.hu) és a Webshop felületén (piktor.hu) köteles közzétenni.
2. A szabályzatot a Kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a Kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.